• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  wyobraźnię zmieniamyw rzeczywistość

  Aktualności

  Wszystkie aktualności
  07 / 11 / 2016

  Otwarcie Fabryki Volkswagena

  Za nami Gala otwarcia nowej fabryki Volkswagena w Białężycach koło Wrześni. Warto tu podkreślić, iż zakład produkcyjny, który powstał w rekordowym tempie 23 miesięcy, jest największą dotychczasową zagraniczną inwestycją w Polsce. Docelowo będzie tu produkowanych 100.000 pojazdów marki VW Crafter rocznie.

  DO GÓRY

  „ADAM SIDORUK "MOVEMENT" realizuje projekt pn.

  „Inwestycja w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w celu wdrożenia innowacyjności produktowej, procesowej i nietechnologicznej oraz zwiększenia konkurencyjności rynkowej firmy MOVEMENT” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2.

  Efektem projektu będzie tworzenie zabudów z wykorzystaniem zestawu modułowej zabudowy targowej. Zabudowa to umożliwi wdrożenie innowacyjnego produktu oraz procesu. Innowacyjność procesowa polegać ma na sposobie tworzenia zabudów, a w szczególności na ich łączeniu.

  Wartość projektu : 2 733 675,00 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich : 999 902,75PLN

  Projekt realizowany w okresie 04/04/2016-31/12/2016 Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 84 737 55